menu sluiten

blog.

Google markeert HTTP als onveilig in 2017

Google zal begin 2017 een verandering doorvoeren die ervoor zorgt dat alle HTTP websites als onveilig worden beschouwd in de nieuwe Chrome browser. Zeker websites waar belangrijke informatie zoals inloggegevens of betalingsgegevens worden ingegeven doen er goed aan hun verbindingen te beveiligen met HTTPS.

HTTPS

Hypertext transfer protocol secure (HTTPS) is de veilige versie van HTTP, dat wordt gebruikt om gebruikers met websites te connecteren. Het is namelijk zo dat gegevens worden afgesloten van buitenstaanders. Een website die aan HTTPS is gekoppeld wordt in de adresbalk voorafgegaan door een groen slot en https://. Zo weet een internetgebruiker meteen dat zijn gegevens op de website veilig zijn. Het is dus dubbel voordelig om een website beschikbaar te maken via HTTPS. Enerzijds is er het aspect van de veiligheid zelf en anderzijds kunnen mensen ook meteen zien dat het veilig is. Dit geeft vertrouwen en kan een boost zijn voor het verkeer op de website.

Online veiligheid

Online veiligheid is een hot topic en dat is maar goed ook. De veiligheid van gebruikers komt steeds meer in gedrang door de toenemende invloed van onder meer hackers. Zo worden bijvoorbeeld inloggegevens onderschept bij sociale media of webshops. Of denken mensen onterecht dat gegevens volstrekt beschermd zijn bij online bankieren.

Google gaf al aan dat HTTPS voor een website een voordeel zou opleveren binnen de zoekresultaten. Tot voor kort echter werden HTTP websites niet echt als onveilig bestempeld, eerder neutraal. Daar komt nu verandering in. Vanaf januari 2017 zou Google HTTP websites werkelijk labelen als onveilig. Dergelijke websites waar belangrijke gegevens worden overgedragen zullen dus niet langer als neutraal worden beschouwd in vergelijken met hun HTTPS variant, integendeel. In plaats daarvan zal in de adresbalk (in plaats van het groene slotje) een rode not secure worden getoond. Denk dus maar twee keer na voor je hier nog je financiële gegevens achterlaat.

Een duwtje in de rug

Google geeft dus aan dat het HTTPS websites verkiest boven HTTP en wil dus op deze manier een duwtje in de rug geven om zo het web een stuk veiliger te maken. In de ogen van Google is enkel een situatie waarin zo goed als alle websites gebruik maken van HTTPS ideaal. Het zal ons dus niet verbazen dat Google in de loop van volgend jaar nog een stuk verder zal gaan en de onveiligheid van HTTP websites gradueel nog meer in de verf zal zetten.

Share us: