menu sluiten

blog.

Beter scoren in Google, hoe begin ik eraan?

De wereld van de zoekmachines wordt gekenmerkt door een sterke competitie. Een prominente plaats op de o zo begeerde eerste pagina wordt jammer genoeg voor slechts weinigen werkelijkheid.

Dit ligt er uiteraard niet aan dat Google geen weet heeft van het bestaan van je website. Het kost hen namelijk weinig tot geen moeite om deze te vinden. Waar de schoen wel wringt is dat Google denkt dat jouw website en hetgeen er op te vinden is amper een meerwaarde is voor een potentiële bezoeker. Wanneer Google het dus niet de moeite vindt om jou een prominente plaats te geven bij een bepaalde zoekopdracht verdwijn je al snel in de vergetelheid die de tweede (of derde, of …) pagina heet. Google is namelijk ook gewoon een bedrijf dat de consument een uitmuntende service en ervaring wil aanbieden die ervoor zorgt dat ze blijven vertrouwen op hun diensten.

Waar het in principe dus op aankomt is dat je Google de juiste signalen stuurt. Signalen die tonen dat je daadwerkelijk een meerwaarde kan zijn voor bezoekers van jouw website. Deze signalen zijn ruwweg onder te verdelen in drie categorieën.

Een goede technische basis

Zonder een degelijke basis zal elke inspanning jammer genoeg tevergeefs zijn. Voor je dus je tijd steekt in killer inhoud is het belangrijk ervoor te zorgen dat je website technisch perfect onderbouwd is. Hierbij dien je dus rekening te houden met zaken als structurele opbouw, laadtijden, mobiele vriendelijkheid en beveiliging met bijvoorbeeld HTTPS, om er maar enkele te noemen.

Een snelle laadtijd kan veel betekenen voor je website omdat deze bijdraagt aan de user experience. Een gebruiker hecht namelijk veel meer belang aan de laadtijd van een pagina dan aan het design of eventuele out of the box content of functionaliteiten. Of je dat nu wilt of niet. Wanneer een pagina naar het gevoel van de bezoeker niet snel genoeg laadt, zal deze je website snel weer verlaten. Dit geeft dan een duidelijk signaal aan Google dat de bezoeker niet tevreden was en van een kale reis is teruggekeerd.

Daarop aansluitend is het van kapitaal belang dat je website geschikt is voor mobiele toestellen. Gebruikers zijn meer dan ooit mobiel actief en verwachten dat de mobiele ervaring gelijk is aan, of toch sterk aanleunt tegen, de ervaring die ze hebben met hun laptop of desktop. Mobiele pagina’s moeten daarom responsive zijn, gebruiksvriendelijk en zo snel mogelijk laden.

Je weet misschien helemaal niet hoe je met deze informatie aan de slag moet? Geen nood! Uw webpartner houdt voor jou rekening met deze zaken en zorgt ervoor dat je website technisch sterk is onderbouwd. Een goed begin is het altijd als je opteert voor een website die vanaf nul is opgebouwd en dus geen gebruik maakt van bestaande themes of templates. Dit om log- en traagheid te voorkomen en een zo clean mogelijke code te hebben.

Content die vragen beantwoordt

De white paper van Search Metrics stelt het volgende:

“Perfect technical implementation lays the foundation for breaking into the top 20, but long-term success in the upper echelons of the first results page is achieved by offering content that matches the relevant user intention.”

Wanneer de technische basis van je website dus op punt staat is het van belang de website van killer content te voorzien. Enkele jaren terug was het voldoende om de juiste zoekwoorden aan elke pagina toe te voegen en in de juiste hoeveelheid. Wie dit op de juiste manier deed kwam al snel op een mooie plaats terecht in de zoekresultaten. Dit is nog steeds een factor waar je beter rekening mee houdt, maar ze is wel voor een stuk achterhaald.

Zo is het belangrijk specifieke trefwoorden en synoniemen toe te voegen aan een bepaalde pagina. Zo heeft Google al een goed idee waarover het stuk tekst gaat. Vergeet echter niet dat het nog belangrijker is dat de content gemaakt is voor de gebruiker! Een tekst moet leesbaar zijn en moet natuurlijk aanvoelen. De gulden middenweg vinden tussen content creëren voor de gebruiker én voor zoekmachines is zeker niet evident, maar wanneer  het correct gedaan is, wel zeer doeltreffend!

Even samenvattend kun je stellen dat Google zich nu dus baseert op een meer allesomvattende benadering.

Deze allesomvattende benadering is ruwweg gebaseerd op twee zaken: relevantie en gebruikersintentie. Dit wil over het algemeen zeggen dat content als “goed” wordt aanschouwd als het een antwoord biedt op vragen die potentiële bezoekers zouden hebben. Je content moet daarnaast ook volledig zijn en dus antwoord bieden op verscheidene vragen. De belangrijkste zaken van het onderwerp dat je behandelt moeten aan bod komen.

Content die er daarbij ook nog eens voor zorgt dat de lezer in de ban is van wat hij leest of ziet zorgt er alleen maar meer voor dat je positieve resultaten bekomt. Ze zullen namelijk meer tijd doorbrengen op je website of de content zelfs gaan delen.

Je content moet dus enerzijds uitgebreid zijn, maar het mag anderzijds ook niet off topic gaan. Inhoud toevoegen aan je website die daar helemaal niet thuishoort zal een averechts effect hebben op je positie in de zoekresultaten.

Belangrijk hierbij is ook dat je content uniek moet zijn. Duplicate content kan een website/pagina aanzienlijke schade berokkenen.

Sociale signalen

Een technisch sterk onderbouwde website met uitstekende content heeft dus een goeie kans om ergens bovenaan de zoekresultaten te prijken. Maar zoals we al aankaartten zal Google veel belang hechten aan wat de internetgebruiker vindt van jouw website en content. Maar hoe weet Google of een bepaalde pagina nuttig was voor een bezoeker of niet?

Hiervoor baseert Google zich op enkele parameters. Elke actie die een bepaalde internetgebruiker doet geeft Google namelijk belangrijke informatie. Uit deze informatie kunnen ze afleiden welke website wel of niet de benodigde kwaliteit heeft en welke dus het nuttigst was.

De signalen waar Google het meest belang aan hecht zijn de Click-Through rate (CTR), de time on site en deels ook de bounce rate.

Deze geven een vrij eenduidig beeld van de kwaliteit en relevantie van een bepaalde website of pagina. Ze zijn namelijk een soort van rechtstreekse feedback van de internetgebruikers. Aangezien Google een bedrijf is dat voor zijn gebruikers een zo goed mogelijke service wil opzetten zal het hier zeker belang aan hechten.

Search Engine Adverstising

Voorgaande pijlers voor een plaats bovenaan in Google’s zoekresultaten zijn in principe de basis van wat men zoekmachine optimalisatie of Search Engine Optimization (SEO) noemt. Voor de verduidelijking willen we toch nog even stellen dat SEO te vatten is onder een bredere noemer, namelijk Search Engine Marketing (SEM). Hiertoe behoort naast SEO o.a. ook SEA of Search Engine Advertising. In principe doen elk van deze technieken hetzelfde. Ze zorgen ervoor dat je een prominente plaats vergaart in de zoekresultaten en dat je dus makkelijk gevonden wordt. Het belangrijkste verschil is dat je met SEO er naar streeft een goede plaats te verwerven in de organische zoekresultaten, welke in tegenstelling tot de betalende logischerwijs gratis zijn (als je de immense tijd en moeite die je erin investeert niet meetelt natuurlijk).

Wie het beste resultaat wil bereiken (lees het meeste conversie of verkoop) vertrouwt beter niet op slechts één techniek maar combineert best de beide.

Conclusie

Het komt er uiteindelijk dus op neer om de juiste signalen uit te zenden naar Google toe zodat zij jouw website gaan vertrouwen en als kwalitatief gaan aanzien. Als zij het gevoel hebben dat jouw website werkelijk een meerwaarde kan zijn voor de bezoekers zal dat ongetwijfeld beloond worden.

We willen wel nog even hameren op het feit dat SEO een werk van zeer lange adem is. Van de ene dag op de andere zullen je inspanningen nog geen voelbaar of zichtbaar resultaat hebben en zal je dus ook niet zomaar opeens een betere ranking hebben. Het is cruciaal dat je blijft optimaliseren. Houd wel je ogen open voor eventuele veranderingen in het SEO landschap. Aan wat nu namelijk belangrijk is werd enkele jaren terug geen aandacht besteed. Binnen ettelijke jaren zullen deze zaken misschien terug geen belang meer hebben. Net als de technologie zelf zal SEO blijven innoveren en evolueren.

Om je plaats bovenaan de zoekresultaten van Google te bekomen en te behouden zal je je moeten blijven inspannen. It’s time to go the extra mile!

Share us: