menu sluiten

blog.

Webdesign en de hoeveelheid informatie die je verschaft

De hoeveelheid informatie die wordt weergegeven op een webpagina heeft een directe invloed op de gebruikservaring en –vriendelijkheid. Het is dus zeker geen verloren moeite om even stil te staan bij de hoeveelheid content die wordt weergegeven per pagina. Te weinig informatie verschaffen kan ervoor zorgen dat de gebruiker het gevoel heeft van een kale reis terug te keren. Te veel informatie aan de andere kant kan tot gevolg hebben dat de gebruiker wordt afgeschrikt en meteen andere oorden gaat opzoeken. De gulden middenweg vinden zal dus ongetwijfeld een goede zaak zijn.

Minimaliseer de keuzes waarvoor een bezoeker komt te staan

Te veel informatie verschaffen heeft niet alleen tot gevolg dat bezoekers afgeschrikt zijn, maar zal er ook voor zorgen dat het langer duurt vooraleer ze een vooropgesteld doel bereiken. Een degelijk design moet ervoor zorgen dat je bezoekers ten allen tijde perfect weten wat ze moeten doen. De volgende stap in het conversieproces moet telkens duidelijk zijn. Anders vergroot je het risico dat er helemaal geen conversie gecreëerd wordt.

Het is dus de sleutel om de content tot een minimum te beperken om de gebruikservaring zo straight forward mogelijk te houden.

Maar hoe?

De ideale hoeveelheid informatie weergeven

Het is niet evident om de hoeveelheid content tot een minimum te beperken zonder dat er belangrijke informatie achterwege wordt gelaten. Wanneer de twijfel toeslaat is het een goed idee om telkens te neigen naar een “less is more”-standpunt. Het belangrijkste is namelijk dat het voor bezoekers niet te moeilijk wordt om bepaalde taken uit te voeren op de website of om bepaalde acties te ondernemen.

Om je website de beste kans op slagen te geven, begin je best met het uittekenen van de rode draad doorheen je website. Stel jezelf de vraag wat het uiteindelijke doel is en waarvoor elke pagina dienst zal doen. De informatie die je kiest weer te geven op elke pagina moet dus afgestemd zijn op het bereiken van dat doel.

Ga dus even in de schoenen staan van een potentiële bezoeker en stel jezelf de vraag of alles duidelijk is en of het uiteindelijke doel makkelijk bereikt kan worden. Houd hier ook rekening met de vele bezoekers die je website mobiel gaan bezoeken.

Probeer ervoor te zorgen dat zelfs iemand die weinig tot nooit het internet gebruikt makkelijk kan navigeren doorheen je website en uiteindelijk tot conversie kan overgaan. Dit zonder dat ze worden overladen met massa’s content die enkel afleidend werkt.

De andere zijde van de munt: Te weinig informatie

Hoewel het altijd goed is te vertrekken van het “Less is more”-standpunt, bestaat er ook het gevaar dat je hier te ver in gaat. Waar te veel informatie verschaffen schadelijk kan zijn, kan dat bij te weinig zeker ook. Door het minimaliseren te ver te drijven bestaat de kans dat mensen niet de informatie vinden die ze zoeken. Wanneer dit het geval is, zal de gebruikservaring er even zeer onder leiden. Gematigd minimaliseren is hier dus de boodschap!

Conclusie

De hoeveelheid informatie op een pagina is dus zeker een heikel punt. De nodige aandacht is hier vereist. Dit aandachtspunt zal namelijk een invloed hebben op de gebruiksvriendelijkheid en deze is uitermate belangrijk als je wil dat een bezoeker zijn doel bereikt en uiteindelijk tot conversie overgaat. Het is van cruciaal belang dat je stilstaat bij de hoeveelheid informatie die je weergeeft vanaf het begin van de ontwikkeling van je website. Zelfs voordat de eerste code wordt geschreven.

Het is een goed idee om minimalistisch te werk te gaan zodat de hoeveelheid content niet overweldigend wordt voor de bezoeker. Zorg er echter wel voor dat de bezoeker de informatie die hij zoekt ook daadwerkelijk terugvindt, anders zijn we weer terug bij af. De gulden middenweg van informatie dichtheid vinden is dus de boodschap.

Share us: