Advies- en begeleidingstraject

Om onze klanten zo correct mogelijk volgens hun noden te kunnen adviseren, hanteren we steeds volgende aanpak:

 • Analyseren van de huidige situatie
 • Adviseren zodat specifieke doelstellingen behaald kunnen worden
 • Voorstel tot implementatie / uitvoering van het advies

Afhankelijk van de behoeftes van de klant, hebben we 3 aanvullende adviespakketten gecreëerd.

Basis traject

Hierbij gaan we na hoe je jezelf als bedrijf naar de buitenwereld toe online positioneert alsook welke stappen er moeten ondernomen worden om je beter online te profileren.

We focussen ons voornamelijk op volgende items waarbij we voor elke klant gepersonaliseerd advies en tips geven:

 • Is er transparantie qua gebruik huisstijl en online toepassingen
 • Welke (online) kanalen worden gehanteerd en zijn dit de ideale kanalen
 • Wordt er optimaal gebruik gemaakt van de gratis online mogelijkheden
 • Werd het bedrijf correct geregistreerd bij de verschillende online kanalen zoals Google Business, Google Search Console, …
 • Wat is de kwaliteit van de website en welke invloed heeft deze op de online positionering
 • Wordt er gebruik gemaakt van betalende (online) kanalen en werden deze reeds geoptimaliseerd voor maximale conversie

Op basis van deze analyses geven we je gepersonaliseerd advies om elk van deze punten aan te pakken en te verbeteren. Hierbij is het doel om een zo breed mogelijk publiek te bereiken via de correcte kanalen.

Technisch traject

Aan de hand van een uitgebreide en gedetailleerde technische analyse van de bestaande website / webshop, lijsten we de aandachtspunten op die van cruciaal belang zijn om beter online te positioneren via je eigen kanaal.

Concreet wordt er een analyse gemaakt van de technische SEO criteria waarbij volgende zaken aan bod komen:

 • Voldoet de website / webshop aan de huidige basiscriteria zoals mobile responsiveness
 • Welke is de laadtijd voor zowel een bezoeker met stabiele internetverbinding als iemand met beperkte mobiele verbinding
 • Zijn er specifieke processen of items die de laadtijd negatief beïnvloeden
 • Maakt de website gebruik van courante software of vormen deze een beveiligingsrisico
 • Worden de gegevens op de website beschermd d.m.v. encryptie
 • Hoe zit het met de gebruiksvriendelijk van de website / webshop
 • Met welke partners werkt de klant samen voor domeinnaam, hosting, … en welke invloed kan dit hebben op de werking van de website / webshop
 • Welke eerste indruk krijgt de bezoeker van het bedrijf bij het zoeken naar specifieke onderwerpen op zoekmachines
 • Wordt er rekening gehouden met andersvaliden die hulpmiddelen gebruiken om de inhoud van de website weer te geven
 • Biedt de website / webshop zoekmachines de nodige informatie aan om goed geïndexeerd te worden bij zoekopdrachten
 • Werd er reeds geanticipeerd op de technologische vooruitgang

Het doel van deze analyse is om een stappenplan te creëren betreffende de nodige technische verbeteringen die moeten doorgevoerd worden. Deze zijn van cruciaal belang om niet enkel in regel te zijn met de huidige criteria van zoekmachines zoals Google, maar ook om reeds te anticiperen op de technische evoluties. Zo kunnen we ervoor zorgen dat je steeds een stap voorblijft op de concurrentie.

Concurrentie traject

Een belangrijk aspect om jezelf beter online te kunnen positioneren, is om weten hoe de rechtstreekse concurrentie zich positioneert.

We focussen ons in dit traject dan voornamelijk op volgende zaken:

 • Wat zijn de belangrijkste producten en/of diensten
 • Hoe onderscheidt onze klant zich t.o.v. de concurrentie
 • Welke zijn de hoofddoelgroepen en welke de bijkomstige doelgroepen
 • Welke regio tracht de klant te bereiken met zijn diensten / producten

Op basis van deze informatie wordt er een uitgebreide lijst van zoektermen gecreëerd. Elk van deze zoektermen worden individueel geanalyseerd waarbij we de huidige positie van zowel de klant als de concurrentie gaan bepalen op zoekmachines zoals Google.

Aan de hand van de resultaten kunnen we een duidelijk actieplan opstellen en bepalen op welke hoofdtermen we de focus moeten leggen.

Voor de bovenstaande diensten kunt u gebruik maken van de KMO-portefeuille, met subsidies tot 40% van het totaalbedrag.

Bekijk onze pagina over de KMO-portefeuille voor meer info.