menu sluiten

blog.

Waarom SEO soms tekort schiet

Zoekmachine optimalisatie is een vak apart. Zonder voldoende kennis en ervaring kan er heel wat mislopen. Zonder de knepen van het vak grondig te kennen gaan veel zelfverklaarde SEO specialisten dus makkelijk de mist in. Hier is hoe dit gebeurt.

Verouderde SEO praktijken

Zoals iedereen met een beetje kennis van zaken wel weet is de SEO industrie onderhevig aan constante evolutie. Het is dus van groot belang voor een goed resultaat dat mensen actief in de industrie meegroeien met deze evolutie. Zo niet, zal het hanteren van de verouderde praktijken meer kwaad dan goed doen. Zelfs grote reuzen vertrouwen vandaag de dag nog op “experten” ter zake die nog steeds dezelfde methodes toepassen als tien jaar terug, met alle gevolgen van dien.

Soms gaat het zelfs zo ver dat SEO praktijken van ettelijke jaren terug vandaag bestempeld worden als “black hat”, of dus praktijken die volgens Google niet meer door de beugel kunnen. Op die manier is het zelfs mogelijk dat je volledig wordt verwijderd uit de zoekresultaten. Boontje komt om zijn loontje. Daarom is het dus van kapitaal belang om als SEO specialist elke update op de voet te volgen.

Gebrek aan ambitie

Bedrijven die geen al te ambitieuze doelen voor ogen hebben, vinden het vaak moeilijk te begrijpen dat SEO vaak een pittig prijskaartje heeft. Het is dus in het geheel beter een ambitieuzer plan op te stellen en te vertrouwen op de kracht van goed uitgevoerde SEO. Middelmatigheid zal je doelen niet verwezenlijken.

Weinig uithoudingsvermogen

Wie de eerste veldslag verliest, verliest daarom nog de oorlog niet. Het is belangrijk sterk te blijven en zo op het einde van de rit de bovenhand te nemen. “Last man standing wins the fight”. Bij SEO is dit niet anders. Het is belangrijk op voorhand een plan op te stellen en je hier zo goed of zo kwaad mogelijk aan proberen te houden. Het vooropgestelde budget bijvoorbeeld zou evenredig verdeeld moeten worden over de hele campagne. Te gretig beginnen en daarna het te bewandelen pad verlaten zal uiteindelijk resulteren in mislukking. De strategie zal vlekkeloos moeten zijn en je moet bereid zijn het noodzakelijke te doen.

SEO als snelle oplossing

Laat het geweten zijn dat SEO een voortdurend proces is. Wie SEO ziet als een proces waar stap A tot stap Z doorlopen moet worden en klaar, slaat de bal behoorlijk mis. Een instelling als deze ondermijnt de hele strategie. SEO is een strategie die het best tot zijn recht komt op de lange termijn. Het wordt steeds effectiever en de resultaten steeds duidelijker. SEO is iets wat je moet onderhouden.

De resultaten niet meten

Net als traditionele marketing technieken zou SEO meetbare resultaten moeten hebben. Er zal altijd iemand verantwoordelijk moeten zijn voor het verwerven en analyseren van de resultaten. Enkel zo kunnen de juiste beslissingen genomen worden. Dit is geen exacte wetenschap waar elk gegeven een vast gevolg zou moeten hebben. Gebruik dus analytics data om je resultaten te meten en hierop in te spelen.

Geef niet op!

Goede SEO die blijvend resultaat kent heeft tijd nodig om een zichtbare impact teweeg te brengen. Het is dus nodig telkens te analyseren, telkens aan te passen, telkens te verbeteren. Vergeet niet dat SEO een voortdurend proces is waar veel en constant tijd in kruipt. Maar, mits je je niet laat vangen, wel een ongelooflijk resultaat kan hebben.

The Website Company volgt de evoluties van SEO op de voet.
Contacteer ons om uw strategie te ontwikkelen en te monitoren.

Share us: