menu sluiten

blog.

Voice Search – Verbale zoekopdrachten en SEO

Voice search heeft de laatste jaren een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Bijna elke moderne mobiele telefoon biedt de gebruiker de mogelijkheid om zoektermen in te spreken in plaats van te typen. Voice search is dus in de laatste jaren uitgegroeid tot een sterk alternatief op tekstuele search. Men verwacht zelfs dat binnen slechts enkele jaren meer dan de helft van de zoekopdrachten vocaal zullen gebeuren. Maar wat betekent dat nu voor de hedendaagse SEO? We zullen ongetwijfeld op bepaalde vlakken onze focus moeten verleggen om een goede positie te behouden.

Focus meer op Long-tail zoekwoorden

Doordat mensen bij Voice search daadwerkelijk vragen zullen stellen aan hun apparaten, betekent dit dat de zoekopdrachten ook meer zullen zijn als volwaardige zinnen. Dit in plaats van een aaneenschakeling van losse zoekwoorden. Daarom is het aan te raden je focus te verleggen op langere zoektermen of zelfs “zoekwoord-zinnen”, of iets dergelijks.

Maak gebruik van spreektaal

Het is al langer belangrijk voor SEO dat je de taal van je klanten spreekt. Te moeilijke woorden targetten die mensen hoogstwaarschijnlijk nooit zullen intypen in een zoekmachine heeft nooit veel opgeleverd. Wat logisch is natuurlijk. Nu met Voice search zal dit enkel nog belangrijker worden.

Het is namelijk ook zo dat er een serieus verschil is tussen wat mensen schrijven en wat ze luidop zeggen.

Ook door het feit dat mensen Voice search vaak gebruiken op momenten dat ze onderweg zijn, maakt dat ze –door hun bezige brein- vaak nog meer simplistische zoekopdrachten zullen inspreken. Focus dus op dezelfde natuurlijke spreektaal die je publiek zal hanteren in het dagelijkse leven.

Schrijf content die een vraag beantwoordt

Wanneer mensen met hun stem een zoekopdracht ingeven zal dat bijna uitsluitend in vraagvorm zijn. Dat betekent dat je content deze vragen dan ook zo goed en zo direct mogelijk moet beantwoorden. De makkelijkste manier om dit te doen, zonder je content zodanig aan te passen dat de klassieke search er onder lijdt is met behulp van FAQ. Lijst de meest voorkomende vragen op en voorzie een treffend en nuttig antwoord.

Focus op local search

De meeste Voice search zoekopdrachten zullen van mensen zijn die meteen een oplossing willen voor hun probleem.

Wanneer iemand op zoek is naar een bepaald product en met behulp van Voice search dit product wil vinden, dan is het niet onlogisch dat ze het snel willen bekomen. Dit zijn zogenaamde quick sale customers. Focus daarom op local SEO. Dit kan je onder meer doen door je website te registreren op Google My Business met alle nodige informatie.

Wat betekent de opmars van Voice Search nu?

Het is nu wel duidelijk dat Voice search in de nabije toekomst een zeer belangrijke rol zal spelen. Daarom is het verstandig om hier rekening mee te houden op vlak van SEO. SEO bestaat er in om kort op de bal te spelen en elke evolutie op de voet te volgen. Enkel op die manier kan je een goede positie bereiken en vooral ook behouden voor de juiste zoektermen.

Share us: