WebshopWettelijkeBepalingen

Wettelijke bepalingen betreffende webshops

Webdesign
Wettelijke bepalingen betreffende webshops

Wie een webshop of e-commerce begint raakt vaak verstrikt in de wettelijke basis die daarmee gepaard gaat. Zeker wanneer de verkoop zich op de eindconsument richt, verdwaal je al snel tussen de vele regels.

Het moeilijke aan de situatie is daarbij ook dat de wettelijke bepalingen niet voortkomen uit één enkele wetgeving. Ze vinden hun oorsprong in verschillende afzonderlijke wetgevingen, waaronder wet handelspraktijken en bescherming van de consument.

Lees hier waar u onder meer rekening mee moet houden. (Verkoop naar het buitenland buiten beschouwing gelaten)

Informatieplicht

  • Informatie over je bedrijf

Vooreerst is het van cruciaal belang dat je jezelf duidelijk identificeert. Gebruik hiervoor klare taal en verscheep zeker geen cruciale informatie naar de “kleine lettertjes” in de footer.

Informatie die ten allen tijde duidelijk moet zijn voor de consument zijn onder meer je adres, contactgegevens, en Btw-nummer. Bij het verzenden van email is het vermelden van deze informatie ook verplicht.

  • Informatie over je producten en diensten

Naast het feit dat je duidelijkheid moet scheppen over je bedrijf tegenover de consument is er ook nog een andere zijde aan de informatieplicht. Zo is het ook verplicht om de goederen of diensten die je aanbiedt duidelijk en eenzijdig te omschrijven.

Meestal vormt dit geen probleem daar het altijd aangewezen is een zo duidelijk mogelijke omschrijving te geven om de verkoop te bevorderen. Een goede productomschrijving en voldoende foto’s voorzien bij elk product wordt reeds door vele webshop beheerders als standaard aanzien.

Daarnaast echter moeten ook de leveringsvoorwaarden vermeld worden, de betaalmogelijkheden en de uiteindelijke prijs, met alle kosten en Btw inbegrepen.

Het is verplicht door de wetgever, net voor de uiteindelijke betaling een overzichtsscherm te tonen aan de klant. Voordat de verkoop wordt afgerond wordt dus een duidelijk beeld geschetst aan de klant van zijn aankopen, wat problemen achteraf kan vermijden.

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geeft de klant de mogelijkheid het aangekochte product terug te sturen en daarvoor zijn geld terug te krijgen. Hier zijn echter wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Zo bedraagt de bedenktijd van de consument 14 kalenderdagen (beginnende vanaf de dag na levering van het product).

Daarnaast wordt een uitzondering gemaakt voor producten die snel vervallen en kan geen beroep gedaan worden op het herroepingsrecht als het product al in gebruik genomen is door de koper.

Stel dat de consument dus wil afzien van de aankoop ben je als verkoper verplicht de prijs van het product, plus de verzendkosten, terug te betalen aan de koper. Dit zonder dat de verkoper daar een reden voor moet geven of een vergoeding moet geven, mits aan de voorwaarden voldaan is.

Verder is het verplicht als beheerder van een webshop hiertoe een formulier beschikbaar te maken op je website. Het moet duidelijk gecommuniceerd zijn aan de consument dat die over het herroepingsrecht beschikt en hoe hij/zij hier beroep op kan doen. Dit in vetgedrukte letters in een kader los van de tekst. Stel dat hier niet aan is voldaan, heeft de koper recht op het product, zonder dat betaling vereist is. Indien wel werd betaald, geldt er een herroepingstermijn die beduidend langer is.

De algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden toevoegen aan je webshop is niet verplicht, maar biedt je wel enige vorm van bescherming. Het is dus aan te raden deze op te nemen in de website. Let wel dat als er algemene verkoopsvoorwaarden zijn deze ook duidelijk gecommuniceerd worden aan de consument.

Privacy van de klant

Privacy is zonder twijfel een hot topic vandaag de dag. Mensen springen voorzichtig om met de informatie die ze vrijgeven. Zeker online! Daarom is het belangrijk duidelijk aan te geven wat er met de gegevens van de klanten zal gebeuren. Dit geeft niet alleen een gevoel van vertrouwen aan de klant, maar is daarbovenop ook verplicht!

online-privacy

De wet zegt daarnaast ook dat de vergaarde data niet mag doorgegeven worden aan derden en dat je het zelf enkel mag gebruiken voor de bestelling.

Het is dus niet toegelaten om met bijvoorbeeld de verkregen mailadressen een mailcampagne op poten te stellen. Voor het versturen van reclamemails moet je telkens de toestemming hebben van de ontvanger.

Conclusie

Het oprichten van een webshop of e-commerce is de dag van vandaag makkelijker dan ooit. Via allerhande platformen kan een webshop gemaakt worden en web bedrijven als The Website Company maken prachtige webwinkels op maat van de klant aan.

De wetgeving omtrent deze webwinkels is echter zeer strikt. Zeker als aan particulieren wordt verkocht. Het is dus van kapitaal belang van deze wetgeving op de hoogte te zijn en ze perfect na te leven. Ook in de toekomst houd je best mogelijke veranderingen nauwgezet in de gaten.

Ga voor alle benodigde informatie ten rade bij de website van FOD Economie.

Wenst u een webshop op te starten?
Aarzel niet ons te contacteren!

Contact

  • * opgegeven velden zijn verplicht
  • Dit veld is bedoeld voor validatie en moet ongewijzigd blijven.